Religion « panbladet.dk | LGBT Danmarks nyheds- og kultursite

Archive for the 'Religion' Category

DR2 søger medvirkende til nyt program

Savner du kvalificerede bud på, hvordan du tackler et svært dilemma?

Nyt DR2-program søger deltagere, som tumler med nogle af hverdagens store dilemmaer og som ønsker inspiration og hjælp til at træffe et valg. Dilemmaerne kan spænde vidt og for eksempel omhandle vanskelighederne ved at leve med fordomme som homoseksuel og manglende accept som homoseksuel.

Læs mere » ‘DR2 søger medvirkende til nyt program’

Two Spirit People

Af Karen M. Larsen

Et af de mange fascinerende træk ved de nordamerikanske indianeres kulturer var deres fleksibilitet i forhold til kønsoverskridende mennesker hhv. mennesker med seksuel interesse i deres eget køn. De fleste, hvis ikke alle stammer, kendte til biologiske mænd, der ikke kunne identificere sig med manderollen og som i stedet fik lov til at leve og virke som et tredje køn, hvor mandlige og kvindelige træk kunne kombineres. (Muligvis har der også været samme mulighed for biologiske kvinder, men vores viden herom er desværre meget begrænset) De enkelte stammer havde forskellige ord for disse mennesker, men i dag kaldes de typisk for two-spirit people, dvs. to-ånds mennesker.

Læs mere

Islam og transkønnethed udelukker ikke nødvendigvis hinanden

En bog om islam og transkønnede kan være en inspiration til dem, der ikke vil opgive hverken deres identitet som troende muslimer eller deres kønsidentitet.

Af Karen M. Larsen

Der har i de senere år været en del fokus på islam og homoseksualitet, og emnet diskuteres ofte heftigt i medierne. Som med så mange andre problemstillinger, der berører transpersoner, har der imidlertid ikke været nogen nævneværdig interesse for islam og transpersoner.

Scott Siraj al-Haqq Kugle tager heldigvis denne problemstilling op i sin bog Homosexuality in Islam – Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims (2010). Som titlen antyder, handler bogen godt nok hovedsageligt om homoseksualitet og islam – men Scott Siraj al-Haqq Kugle skriver også om transproblemstillinger.

Læs mere »

Islam og homoseksualitet kan forenes

Scott Kugles bog, Homosexuality in Islam – Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims (2010), er et bevis på, at islam og homoseksualitet godt kan forenes. Bogen opfordrer endda til muslimsk ægteskab for homoseksuelle.

Af Karen M. Larsen

Det er en udbredt holdning, både blandt muslimer og blandt ikke-muslimer, at homoseksualitet og islam er totalt uforenelige.

Blandt dem, der ser islams tilstedeværelse i den vestlige verden som en trussel mod demokrati og frihedsrettigheder, er det ganske almindeligt at henvise til, at islam udgør den væsentligste (eller den eneste) trussel mod homoseksuelles rettigheder. Og blandt mange muslimer, både i den muslimsk dominerede verden og i Vesten, bliver homoseksualitet set som en vestlig dekadence, der er i klar modstrid med islams sunde værdier. Det er derfor ikke så mærkeligt, at det kan være ret så vanskeligt at være homoseksuel og muslim.

Set i forhold til debatten om homoseksualitet og islam er Scott Siraj al-Haqq Kugles bog Homosexuality in Islam – Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims (2010) et lys i mørket. Scott Siraj al-Haqq Kugles indfaldsvinkel er nemlig den, at man godt kan være homoseksuel og muslim, og at et liv som homoseksuel ikke er uforeneligt med at være en god muslim.

Læs mere »

Speciale kaster lys over kampen for homoægteskabet

I denne artikel ser Karen M. Larsen nærmere på et nyt universitetsspeciale, der undersøger forskelle og ligheder mellem kampen for homoægteskabet i Danmark og Østrig.

Af Karen M. Larsen

Når man som undertegnede deltager i debatten om homoseksuelles rettigheder, herunder retten til ægteskab, kan man sommetider godt miste det store overblik. Optaget, som man er, med at finde argumenter og modargumenter har man sjældent tid til at analysere selve de logikker, som ligger bag debatten.

Heldigvis er der så andre, der kan gøre det for en, som fx Christian Wolter Andersen, der har skrevet et universitetsspeciale med titlen “Gay rights in Europe – a critical discourse analysis of public debates concerning same-sex marriage in Denmark and Austria”.

Læs hele artiklen »