Sundhed « panbladet.dk | LGBT Danmarks nyheds- og kultursite

Archive for the 'Sundhed' Category

DR2 søger medvirkende til nyt program

Savner du kvalificerede bud på, hvordan du tackler et svært dilemma?

Nyt DR2-program søger deltagere, som tumler med nogle af hverdagens store dilemmaer og som ønsker inspiration og hjælp til at træffe et valg. Dilemmaerne kan spænde vidt og for eksempel omhandle vanskelighederne ved at leve med fordomme som homoseksuel og manglende accept som homoseksuel.

Læs mere » ‘DR2 søger medvirkende til nyt program’

En udstødt minoritet

»Da vi startede op, frygtede jeg, at vores bygning skulle blive brændt ned. Udenfor råbte folk, at vi arbejdede for ulovlige grupper.« Fransisca Matay lærte på den hårde måde, at man ikke bliver populær ved at tale de homoseksuelles sag i Tanzania. Alligevel kæmper hun og hendes organisation for at sætte HIV blandt homoseksuelle på dagsordenen

Af Torben Jarl Jørgensen, oprindelig bragt i Arbejderen 1. juni 2011

Fransisca Matay har i flere år arbejdet blandt homoseksuelle mænd i Dar Es Salaam. Hun vidste på forhånd, at projektet ikke ville kaste lette sejre af sig. Det gør det sjældent, når man beskæftiger sig med homoseksuelle i Tanzania.
Slet ikke når man trykker dér, hvor det gør allermest ondt. Og det gør Fransisca Matay og de andre fra hendes organisation TAWIF- – Tanzania Women of Impact Foundation. »Vi har fokus på de allermest udsatte. De der er udstødt af deres familie. De der måtte flygte til ghettoen her i Dar Es Salaam. De der er ekskluderet af samfundet, og de der lever af at sælge sex.«

Læs mere » ‘En udstødt minoritet’

Fokus på afrikanske homoseksuelle

Fordomme, tabuer og lange fængselsstraffe gør homoseksuelle til en usynlig gruppe i Tanzania. Også i de officielle statistikker over udbredelsen af HIV. Tabuet er et stort problem for bekæmpelsen af HIV. Det fortæller Anne Raahauge, der fra sit FN-kontor i Dar Es Salaam forsøger at bryde tavsheden om homoseksuelle og HIV
Af Torben Jarl Jørgensen, oprindelig bragt i Arbejderen 1. juni 2011
»Det støder en maskulin kultur, at mænd har interesse i mænd. Faktisk er det en udbredt opfattelse i Østafrika, at homoseksualitet er en sygdom.« Anne Raahauge får på ingen måde sine succeser foræret i arbejdet hos FN i Dar es Salaam. Hendes arbejde med at forebygge HIV blandt homoseksuelle er en kamp mod tabuer og kriminalisering. Undertrykkelsen er til at få øje på: Hvis to mænd bliver opdaget i samme seng, kan det betyde 30 års fængsel til dem begge.
Da sundhedsmyndighederne i Vesteuropa i 1980’erne satte massivt ind på at forhindre HIV-smitte blandt bøsser i storbyerne, var det ikke kun af kærlighed til bøsserne. Det var også for at forhindre HIV i at sprede sig fra en højrisiko-gruppe til det omgivende samfund.
Helt anderledes er det gået i Afrika. Her har HIV, fordomme og kulturelt ubehag ved homoseksuelle skabt en virkelighed, hvor mænd, der har sex med mænd, i stor stil smitter hinanden. Og andre.
Noget så usexet som manglen på statistik er et stort problem. Ikke kun for de homoseksuelle. Forskningen skal nemlig også fortælle, hvordan HIV spreder sig til hele samfundet via mænd, der har sex med mænd.
En fremmed sygdom
I Tanzania benægter både myndigheder og folk på gaden som regel, at seksuelle minoriteter har en plads i samfundet. Homoseksualitet bortforklares som noget u-afrikansk eller som en sygdom.
Anne Raahauge kan ikke undertrykke et ironisk smil, da hun genfortæller hvad, hun har hørt mange gange i Tanzania. »Der er ingen homoseksuelle her, jo måske nogle enkelte ude ved kysten, tæt på Mombasa, oppe ved Kenya.«
Undertrykkelsen af homoseksuelle er reel i landet. Selvom loven imod homoseksualitet ikke konsekvent bliver håndhævet, sker det. »I september 2009 blev et par og tredve smidt i fængsel. Man hører ikke meget om det. Jeg hørte om det via lokale ngo’ere«.
En anden fare er fotografer fra sladderpressen. De tager ud på barer for at udvælge sig nogen, som de tror, er homoseksuelle. Fotograferne skygger dem, fortæller Anne Raahauge »Så kan du altså få billedet af dig, der kysser en anden mand op på forsiden. Der er ikke nogen beskyttelse mod det. Det betyder udstødelse af det samfund, du er en del af.«
At mange mænd har sex med mænd uden at føle sig som homoseksuelle, tør Anne Raahauge godt konkludere efter at have arbejdet med HIV og AIDS i Østafrika. Begreberne er anderledes, forklarer hun. Rollerne i sengen definerer, hvem og hvad du er.  Også mange mænd med en fast kvindelig partner krydser broen og dyrker sex med mænd. Ofte prostituerede. Det er hverken dyrt eller svært at finde en mandlig prostitueret i Dar Es Salaam.  At en krøllet 1 dollar-seddel skifter hænder på barer som Mango Garden er alt, hvad det kræver.
Et lille skridt på vejen
I UNAIDS arbejder Anne Raahauge for at få dokumenteret virkeligheden i Dar Es Salaam, så forebyggelse af HIV blandt homoseksuelle kommer på dagsordenen. »Vi har brug for tal, der baserer sig på forskning.« Et veldokumenteret problem er både sværere at ignorere og lettere at løse.
Anne Raahauges idé er ved at slå rødder. Hun har fået døren åbnet på klem til Tanzanias Nationale AIDS Kommission. Kommissionen har sagt ja til at lave en undersøgelse blandt mænd, der dyrker sex med mænd. Og dermed er en lille del af den statslige sundhedssektor nu for første gang med til at drive udviklingen frem. For Anne Raahauge viser det, at hensynet til HIV-forebyggelsen kan vinde over sociale og kulturelle tabuer om homoseksualitet.
Ved at betragte HIV og homoseksuelle som et praktisk spørgsmål om folkesundhed, er man kommet et lille skridt af vejen. Homoseksuelles rettigheder er ikke på dagordenen, konstaterer Anne Raahauge. »Havde man insisteret på at tale om menneskerettigheder, havde sagen været en helt anden. Al snak om seksuelle rettigheder og privatlivets fred lukker døre i Tanzania«.
Faktaboks:Anne Raahauge arbejdede 2008 – 2011 med HIV-forebyggelse i Dar es Salaam, Tanzanias hovedstad. Som koordinator i UNAIDS var hendes fokus bl.a. på HIV blandt landets mest udsatte grupper, og hun var en af initiativtagerne til en undersøgelse om HIV blandt homoseksuelle. Undersøgelsen skal give helt nye oplysninger om en usynlig gruppe i Tanzania, der både har stor risiko for HIV-smitte og gode grunde til at holde lav profil. Det er ulovligt at være homoseksuel i Tanzania.
Anne Raahauge er uddannet antropolog. Hun 34 år gammel, gift og mor til to.

Homoseksuelle og hiv i Tanzania

Torben Jarl Jørgensen var sidste år i Tanzania delvist finansieret af DANIDAs oplysningsbevilling. På baggrund af sin rejse har han skrevet nogle meget spændende artikler om homoseksuelle og HIV i Afrika.

Den første artikel handler om forskeren Joyce Nyoni, der bl.a. én gang for alle vil dokumentere, at der faktisk findes homoseksuelle i Tanzania. Hvad, hun har gjort for at komme dertil, siger en hel del om homoseksuelles vilkår i Tanzania.

Den anden artikel bygger på et interview med Anne Raahauge fra UNAIDS i Dar Es Salaam. Anne Raahuage arbejder med at sætte homoseksuelle og HIV på dagsordenen. Hun kom et lille stykke af vejen, da det lykkedes at få den nationale AIDS-kommission til at gennemføre en kortlægning af HIV blandt homoseksuelle mænd.

Den tredje artikel handler om Julius. Han er homo-aktivist og fortæller i artiklen om sit arbejde i kvarteret Kinondoni. Det er kendt som det område i Dar Es Salaam, hvor de homoseksuelle samles.

Den fjerde artikel er et interview med Fransisca Matay, der arbejder med at sætte HIV blandt homoseksuelle på dagsordenen i Tanzania. En opgave man ikke vinder mange venner på i Dar Es Salaam.

Artiklerne der oprindelig bragt på arbejderen.dk vil blive bragt på panbladet.dk i den kommende tid.

Stop Aids: “Sammenlægningen er en god ting”

Klaus Legau

Klaus Legau, sekretariatschef for STOP AIDS, fortæller i dette interview om den forestående sammenlægning af alle danske hiv-organisationer.

Af Karen M. Larsen

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at alle danske hiv-organisationer skal sammenlægges til én. Hvad tror I ligger bag denne beslutning?

Kort fortalt er det tanken, at vi kan opnå mere hiv-forebyggelse for de samme penge – dels ved at undgå nogle overlappende indsatser, dels ved at styrke synergier organisationerne imellem og endelig ved at mindske mængden af administrativt arbejde. Denne tilgang er jeg enig i et langt stykke hen ad vejen, men man skal også være opmærksom på, at fordelene forudsætter en indledende investering, før effekten vil vise sig for alvor.

Læs mere »